Li Cümle Nasıl Kurulur? Pratik Rehber

“Li cümle nasıl kurulur?” sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu makalede, li cümlelerin nasıl oluşturulduğunu açıklayacağız. Li cümle yapısının özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu yazı faydalı olacaktır.

When li cümle nasıl kurulur? sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu tür cümleler, zaman belirten bir zarf ile başlar ve ardından fiilin “li” hali gelir. Bu yapının kullanımı, olayların zamanını belirtmek için oldukça etkilidir. When li cümle nasıl kurulur? sorusuna cevap ararken, öncelikle cümlenin hangi olayın ne zaman gerçekleştiğini açıkça ifade etmesi gerektiğini unutmamalısınız. Ardından, uygun bir zaman zarfı seçerek cümleyi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, anlatmak istediğiniz olayın zamanını net bir şekilde ifade edebilirsiniz. When li cümle nasıl kurulur? sorusunun cevabı, dilbilgisi kurallarına uygun olarak zaman zarfı ve “li” ekinin kullanılmasıyla oluşturulan bir cümledir.

Li cümleleri kurarken, özne ve yüklem arasında bağlantı kurulur.
Li cümleleri, bir eylemin kim ya da ne üzerinde gerçekleştiğini belirtir.
Li cümlelerinde özne, yüklemi tamamlar ve bağlaçla birleşir.
Li cümlelerinde yüklem, öznenin durumunu, niteliğini veya eylemini ifade eder.
Li cümlelerinde zamirler veya isimler özne olarak kullanılabilir.
 • Li cümleleri, Türkçe dilbilgisinde önemli bir yapıdır.
 • Bağlaçlar, li cümlelerde özne ve yüklem arasındaki ilişkiyi sağlar.
 • Özne ve yüklem arasındaki bağlantı, li cümlelerde doğru bir şekilde kurulmalıdır.
 • Li cümleleri, Türkçe dilinin anlam yapısında önemli bir rol oynar.
 • Özne ve yüklem arasındaki uyum, li cümlelerin anlamını etkiler.

Li cümlelerinde “ne zaman” sorusu nasıl sorulur?

Li cümlelerinde “ne zaman” sorusu sormak için genellikle “kî” kelimesi kullanılır. Örneğin, “Kî li bûyera min xwend?” şeklinde bir soruyla “Ben ne zaman okudum?” anlamı ifade edilebilir. Bu yapıda “kî” kelimesi soru zamiri olarak kullanılır ve cümlenin başına gelir.

Özne + Li + Cümle + Ne zaman? Özne + Li + Cümle + Ne zaman?
Ali, parkta oynar + Ne zaman? Ali, ders çalışır + Ne zaman?
Ayşe, sinemaya gider + Ne zaman? Ahmet, spor yapar + Ne zaman?

Li cümlelerinde fiil hangi hallerde kullanılır?

Li cümlelerinde fiil, eylemin gerçekleştiği zamanı veya durumu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Li ser masê şevê ez xweş dikim.” cümlesinde “xweş dikim” ifadesiyle eylemin şu anda gerçekleştiği belirtilir. Fiilin kullanımı, cümlenin anlamını ve zamanını belirlemek için önemlidir.

 • Li cümlelerinde fiil genellikle yüklem olarak kullanılır.
 • Fiil, cümlede eylem veya durumu ifade etmek için kullanılır.
 • Li cümlelerinde fiil, zaman ve şahıs ekleri ile çekimlenir.

Li cümlelerinde nesne nasıl belirtilir?

Li cümlelerinde nesne, eylemin doğrudan etkilediği kişi veya şeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ez li deriyê dukanê kitêba xwe xwend.” cümlesinde “kitêba xwe” ifadesiyle nesne belirtilir. Nesne genellikle fiilden sonra gelir ve cümlenin anlamını tamamlar.

 1. Li cümlelerinde nesne, fiilin eyleyeni üzerine etki yapan, doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişi veya nesnedir.
 2. Nesne, cümlede genellikle fiilin hemen ardından gelir.
 3. Nesne, cümlede “kimi, neyi” sorularına cevap veren kelime veya kelime gruplarıdır.
 4. Nesne, cümlenin öznesiyle bağlantılıdır ve ona anlam katar.
 5. Nesne, cümlede gereklidir ve cümlenin anlamını tamamlar.

Li cümlelerinde yer belirteci nasıl kullanılır?

Li cümlelerinde yer belirteci, eylemin gerçekleştiği veya etkilendiği yeri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ez li deriyê dukanê kitêba xwe xwend.” cümlesinde “li deriyê dukanê” ifadesiyle yer belirtilir. Yer belirteci genellikle “li” kelimesiyle başlar ve cümlenin anlamını tamamlar.

Yer Belirteci Türleri Örnek Cümle Anlamı
Yer Belirteci: Yer Adı Ankara’da yaşıyorum. Benim yaşadığım yer Ankara’dır.
Yer Belirteci: Yer Tamlaması Evimizin bahçesinde oynuyoruz. Oynadığımız yer, evimizin bahçesidir.
Yer Belirteci: Yer Zarfı Okula yürüyerek gidiyorum. Gittiğim yer, okuldur ve yürüyerek gidiyorum.

Li cümlelerinde zaman belirteci nasıl kullanılır?

Li cümlelerinde zaman belirteci, eylemin gerçekleştiği veya etkilendiği zamanı ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ez rojên pêşîn li bajarê xwe bûm.” cümlesinde “rojên pêşîn” ifadesiyle zaman belirtilir. Zaman belirteci genellikle “roj”, “hefte”, “sal” gibi kelimelerle ifade edilir.

Li cümlelerinde zaman belirteci, fiilin önüne veya sonuna gelebilir ve cümlenin zamanını belirtmek için kullanılır.

Li cümlelerinde olumsuzluk nasıl ifade edilir?

Li cümlelerinde olumsuzluk ifade etmek için genellikle “ne” kelimesi kullanılır. Örneğin, “Ez ne xweş dikim.” cümlesinde “ne xweş dikim” ifadesiyle olumsuz bir anlam oluşturulur. Olumsuzluk, fiilden önce veya sonra gelebilir ve cümlenin anlamını değiştirir.

Olumsuzluk Li cümlelerinde “değil”, “yok”, “yapma” gibi kelimelerle ifade edilir.

Li cümlelerinde şartlı durum nasıl ifade edilir?

Li cümlelerinde şartlı durum ifade etmek için genellikle “eger” kelimesi kullanılır. Örneğin, “Eger hava baş be, ez deriyê dukanê vekim.” cümlesinde “eger hava baş be” ifadesiyle bir şart belirtilir. Şartlı durum, cümlenin gerçekleşmesi için gereken koşulu ifade eder.

1. Şartlı Durum Nedir?

HTML’de şartlı durumlar, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer belirli bir koşul doğruysa, belirli bir kod bloğu çalıştırılır. Eğer koşul yanlışsa, başka bir kod bloğu veya hiçbir şey çalıştırılmaz.

2. Şartlı Durum Nasıl İfade Edilir?

Şartlı durumlar genellikle “if” ve “else” ifadeleri kullanılarak ifade edilir. Örneğin:

if (koşul) {
// koşul doğruysa burası çalışır
} else {
// koşul yanlışsa burası çalışır
}

3. Şartlı Durum Örnekleri

Şartlı durumlar çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Örneğin, kullanıcının bir formu doldurup doldurmadığını kontrol etmek için şu şekilde bir kod yazabiliriz:

if (formDoldurulduMu) {
alert(“Form başarıyla gönderildi!”);
} else {
alert(“Formu doldurmadınız!”);
}